За Ф Плюс

Представяне и информация за лабораторията

Ф ПЛЮС е лаборатория за изпитване на устойчивост на огън и изследване, създадена в периода 2007-2013 г. и официално открита през 2014 г.

Акредитирана е съгласно ISO/IEC 17025 от Българската Служба за Акредитация (БСА) и нотифицирана (NB 2548) съгласно Регламент № 305/2011.

От юли 2018 г. Ф ПЛЮС е официален член на EGOLF.

Обхват на дейността

Ф ПЛЮС извършва изпитвания на огнеустойчивост в тестовите камери, които отговарят на EN стандартите: хоризонтално (3 x 4 m) и вертикално (3 x 3 m). Ф ПЛЮС може да предложи тестване на пълен обхват от строителни елементи:

  • Носещи и неносещи елементи;
  • Защита на носещи елементи;
  • Сервизни инсталации;
  • Системи за контрол на пожар и дим.

Ф ПЛЮС издава протоколи за класификация за пряко (DIAP) и разширено (EXAP) приложение.

Ф ПЛЮС тества и материали за определяне на реакцията им към огън.

Лабораторията извършва и изследователски проекти в областта на пожарната безопасност. Резултатите от изследователската дейност се използват в научни анализи, дисертации, разработване на строителни продукти и др.

Ф ПЛЮС се занимава с издаване на техническа литература в областта на пожарната безопасност и спасяване.

Ф ПЛЮС разчита на екип от висококвалифицирани инженери и техници.

Тяхната мисия е да предоставят компетентни и бързи услуги на своите клиенти.


Фирма "Ф плюс" ООД притежава акредитирана лаборатория за огневи изпитвания и изследвания със Сертификат за акредитация рег. № 169 ЛИ/06.10.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 г.

Нотифицирано лице с идентификационен номер NB 2548 от регистъра на Европейската комисия.

Фирмата е активен член на ТК-1 "Пожаро- и взривозащита" при Български институт за стандартизация.


"Ф плюс" ООД е член на сдружение “Асоциация на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти" – АЛОССП.


Фирмата е регистрирана в сайта на Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses

инж. Пламен Узунов

инж. Пламен Узунов

Управител на фирма “F plus”

доц. инж. Детелин Спасов, PhD

доц. инж. Детелин Спасов, PhD

Ръководител на лабораторията за огневи изпитвания “F plus”

инж. Найден Алексов

инж. Найден Алексов

Автоматика и електроника