инж. Детелин Спасов, PhD

Ръководител на лабораторията за устойчивост на огън “F plus”

Завършил е Технически университет - София през 1995 г., специалност "Електроника и автоматика".

В периода 1996 г.- 2013 г. е работил като ръководител изпитвания в акредитирана лаборатория за определяне на огнеустойчивост и реакция на огън на строителни материали и конструктивни елементи.

Защитава аспирантура в Академията на МВР на тема "Определяне приноса на защитата с набъбващи покрития към границата на огнеустойчивост на стоманени колони с правоъгълно сечение".

Има повече от 20 научни разработки, 50 публикации с научен и научно-популярен характер и 9 предложения с полезен ефект.

Главен асистент във фондация "Национална и международна сигурност".

Моб. тел.: 0898 707 945
e-mail: d_spassov@vip.bg