Устойчивост на огън

Изпитванията са предназначени за национално и европейско сертифициране, одобрение от застрахователните компании и на изискванията на други органи за одобрение, използващи изискванията на европейските и международни норми.

Устойчивостта на огън е характеристика на строителните елементи и конструкции и представлява времето до достигане на едно от следните гранични състояния:

 • R носимоспособност;
 • E непроницаемост;
 • I изолация;
 • W излъчване;
 • M механична устойчивост;
 • K облицовки.

Изпитванията се извършват при стандартни огневи въздействия, които са описани в БДС EN 1363-1 Стандартно огнево въздействие и БДС EN 1363-2 Алтернативни и допълнителни режими за изпитване.

 • стени и прегради;
 • колони и греди;
 • окачени тавани;
 • хоризонтални и вертикални противопожарни прегради;
 • подове и покриви;
 • пожароустойчиви клапи и въздухопроводи;
 • системи за защита на стоманени, дървени и стоманобетонни елементи;
 • проникваши и линейни уплътнителни.

Огневите изпитвания по показател "устойчивост на огън" на строителни елементи и конструкции са слвдните:

Огнезащитни бои и замазки

Огнезащитни бои и замазки

За оценката на огнезащитните бои и замазки се извърпват серия от изпитвания, описани в БДС EN 13381-8. Оценяването на реактивните покрития се извършва съгласно изискванията на...

Врати, системи за затваряне и отваряеми прозорци

Врати, системи за затваряне и отваряеми прозорци

Вратите, системите за затваряне и отваряемите прозорци се оценяват по различни параметри, които са описани в специализирани стандарти.