Врати, системи за затваряне и отваряеми прозорци

Вратите, системите за затваряне и отваряемите прозорци се оценяват по различни параметри, които са описани в специализирани стандарти.

Необходимите характеристики са:

  • устойчивост на огън (БДС EN 1634-1 и БДС EN 1634-2);
  • пропускане на дим (БДС EN 1634-3);
  • конвеирни системи (БДС EN 1366-7);
  • цикли на отваряне/затваряне (БДС EN 1911) и др.

Оценяването на устойчивите на огън врати се извършва съгласно изискванията на БДС EN 16034, като в него са описани всички изисквания, на които е необходимо да отговарят този пип продукти.

Устойчивост на огън

Изпитванията се извършват съгласно изискванията на БДС EN 1634-1 за комплекти врати и прозорци, и БДС EN 1634-2 за елементите на строителния обков. Всеки един от тези стандарти определя броя и размерите на изпитваните образци.