Skip to Main Content

Fire resistance

Fire resistant limit

Reaction to fire

Determines the contribution to fire development

Classification

Assessment of resistance to fire

Why choose us?

Laboratory for Fire Testing and Research with Certificate of EA BAS according to BDS EN ISO/IEC 17025:2006
F Plus is a notified body with the identification number NB 2548 from the European Commission registry.
F Plus's laboratory testing and research is handled by highly qualified experts.

Request for testing and classification

Why choose us?

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за начините по които да се свържете с нас във връзка с предоставяните от нас услуги, както и за стъпките които следва да изпълните при посещение в офисите на „Ф плюс” ООД и лабораторните помещения на ЛИИ „Ф плюс”:

  1. Приоритетно да се използват електронни административни услуги.
  2. Уверете се, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и по възможност носете лични предпазни средства.
  3. Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща или използвайте електронни услуги.
  4. Ако няма наложителна причина да подадете/получите/ документ или заявите и получите услуга точно в този момент – отложете посещението в нашите офиси и лабораторни помещения.
  5. При наложително посещение, носете лични предпазни средства, използвайте осигурения дезинфектант и спазвайте безопасна дистанция от 1 метър между вас и останалите хора в помещението.

Моля, запазете спокойствие, нека бъдем отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани! Да опазим нашето и Вашето здраве!

Testing and research laboratory to company "F Plus" OOD is in process of initial accreditation. The laboratory will not refer to the already expired accreditation reg. №169 ЛИ until the completion of the procedure.

Partners

Team

dipl.-eng. Plamen Uzunov

General Manager “F plus” Ltd.

dipl.-eng. Detelin Spasov, PhD

Head of Laboratory for Fire Testing “F plus”

dipl.-eng. Najden Aleksov

Electronics and Control

Top