инж. Найден Алексов

Автоматика и електроника

Завършил ТУ - София през 1996 г., специалност "Електроника".

От 1996 г. до сега е ръководител на фирми, занимаващи се с изграждане и поддръжка на производствени автоматизирани системи.

Има основен принос в изграждането на лабораторно-техническото оборудване на "F PLUS".

Моб. тел.: 0878 325 072
e-mail: office@fplus-eu.com