Участие в учение на АМВР

| Новини

На 13.11.2014 г. се проведе учение на курсанти от факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" на Академията на МВР. Учението бе свързано с потушаване на пожар, възникнал във вагон от влакова композиция. Ръководител на учението бе гл. ас. Чочев, като на него присъстваха представители и на БДЖ.

В учението взеха участие представители на лабораторията за огневи изпитвания Fplus, които изследваха развитието на температурното поле в горящ вагон.

Ние се надяваме на бъдеща съвместна работа между АМВР и лабораториите на Fplus.

Учение на курсанти от факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" на Академията на МВР
Учение на курсанти от факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" на Академията на МВР