Нова акредитция на Фплюс ООД по новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

| Новини

На 29.01.2021 г. излезе новия сертификат за Акредитация на Фплюс ООД със заповед No A 45/ 29.01.2021 г.

С новата акредитация Лабораторията за изследване и изпитване разширява своя обхват с BS 476:20, BS 476:21 и BS 476:22.

Новият обхват е гъвкав, което ще позволи изпитванията да се извършват по новите и актуални версии на стандартите.