Акредитация на лабораторията за огневи изпитвания

| Новини

Фирма "Ф Плюс" получи сертификат за акредитация на лабораторията за огневи изпитвания с рег. № 169 ЛИ/31.05.2016 г. от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация",съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 г. с валидност до 31.05.2020 г.