Участие в семинарна програма на YTONG

| Новини

Представители на Лабораторията за изпитване, изследване и сертификация „Fplus” участват в провеждания от фирма „YTONG- Bulgaria” семинари в страната.

Семинарите се провеждат в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и София.

Представят се следните теми:

„Продукти YTONG и Multipor с насочено предназначение- осмислено използване, възможности, конкурентни предимства”, лектор: инж. Бойко Пенев- фирма „Xella- Bulgaria”;

„Проектиране на сгради в сеизмични райони по ЕВРОКОД- възможности за оптимизация с използване на продукти на YTONG”, лектори: доц. д-р инж. Васил Кърджиев и доц. д-р инж. Петър Христов- УАСГ- София;

„Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи, изградени от YTONG и Multipor”, лектори: доц. д-р инж. Иван Тодоров и д-р инж. Детелин Спасов- Академия на МВР- София.