Разрешение от Европейската комисия NB 2548

| Новини

На 12.10.2014 г., лабораторията за огневи изпитвания Fplus получи Разрешение за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика "устойчивост на огън" на строителни продукти, елементи, конструкции и инсталации. Повече информация може да получите на страницата на Европейската комисия.

Разрешението се подготови след одит от Комисия от Министерството на инвестиционното проектиране и поканен външен одитор в лицето на господин Паскал Коже, член на Управителния съвет на “Efectis Group” и президент на Европейската група на организациите за огневи изпитвания, контрол и сертификация /EGOLF/.