Подписване на договор за сътрудничество между “Efectis Group” и “Fplus”

| Новини

На 11.04.2014 г., в работна обстановка се подписа договор за съвместна работа и сътрудничество между “Efectis Group” и “Fplus”.

Двете страни се представляваха съответно от Илкер Ибик- член на борда на директорите на “Efectis Group”, отговарящ за близкия изток и балканите, Паскал Коже, член на Управителния съвет на “Efectis Group” и президент на Европейската група на организациите за огневи изпитвания, контрол и сертификация /EGOLF/ от една страна и инж. Пламен Узунов, Управител на фирма “Fplus”- България.

Договорът е първата крачка към официализиране на съвместната дейност между двете страни.