Откриване на Лаборатория за изпитване на устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции

| Новини

На 26.04.2013 г. се откри новата „Лаборатория за изпитване на устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции“ на фирмата F plus. Лабораторията се намира в село Костенец. Тя ще се занимава с огневи изпитвания за определяне устойчивостта на огън (огнеустойчивост) на строителни елементи и конструкции.

На откриването присъства господин Паскал Коже, президент на „Европейската организация на лабораториите за огневи изпитвания и органите за сертификация“ (EGOLF) и член на управителния съвет на групата за огневи изпитвания “Efectis group”- Франция. Приветствието към гостите и представителите на лабораторията бе изнесено на български език.

Откриването съвпадна с 50 годишния юбилей на управителя на фирмата и наш приятел инж. Пламен Узунов. Бъди жив и здрав и с пожелание за бъдеща лека и ползотворна работа.

Екипът на „Ф плюс“ благодари на всички свои приятели и партньори за тяхната подкрепа в този ден.