​БДС EN ISO 9772

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";

Този метод за изпитване определя поведението на тънка, гъвкава пластмаса, разположена вертикално и изложени на нискоенергиен източник на запалване. Методът определя продължителността на остатъчния пламък и продължителността на безпламъчно горене на пробните тела.

Изпитването не е свързано с изискванията на БДС EN 13501-1 за строителните продукти.

Образец за изпитване

Подготвят се минимум 20 образеца с дължина (200±5) mm и широчина (50±2) mm и максимална дебелина от0,01mm. Подготвените образци трябва да се почистят от прашинки и частички от повърхността, като отрязаните краища трябва да бъдат гладки.

Образците се изпитват във вертикално положение.