​БДС EN ISO 6940

"Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към запалване на вертикално разположени образци";

Този метод за изпитване на огън е свързан с определяне възпламенимостта на текстилни продукти. Методът описва склонността към запалване на вертиклано разположени платове и индустриални продукти от текстл под формата на отделни или композитни изделия (промазани, прошити, многослойни и др. комбинации) под въздействие на определен малък пламък.

С този метод може да се определи влиянието на шевовете върху поведението на изделията, при пряко въздействие с пламък.

Изпитването не е свързано с изискванията на БДС EN 13501-1 за строителните продукти.

Образец за изпитване

Подготвят се 12 образеца с дължина (200±2) mm и широчина (80±2) mm.

Образците се подготвят така, че надлъжната посока на влакната да е вертиклана и лицевата страна да е обърната към пламъка. Когато изпитваният материал не е хомогенен, трябва да се проведат отделни изпитвания по дължина и широчина на образците.

Изпитването може да бъде проведено при излагане на въздействие по повърхността, или при излагане на въздействие по долния ръб на образците.