Стомана

| Галерия

Огневи изпитания на стомана в лаборатория за изпитване на устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции „Ф плюс“.